Parella Swing de 12 cm de Romero Britto.
Edició limitada a 499 exemplars.